top of page

ירידה לצורך ו-FOMO


צילום: דב סולומוןחזרתי לאוכף אחרי שבוע של גב נעול.

אמרתי: "היום תקשיבי לגוף".

אבל:

החוטמית הגדולה.

מעוף השיקשק מעל הקנים הגבוהים.

הקפה.

הקריצה.

מקלחת הבוץ.

ריח הדשן בשדה המתחדש.

ולא להתבלבל?


צילום: אראלה נחליאלי


42 צפיות

Commentaires


bottom of page