top of page

להקשיב לציפורים גם כשהן שותקות

יש להן סיבה להמתין ולשקוט, למרות הרעב.

הן יודעות-> הגשם מגיע.


אז התחלתי לספור טיפות על הפנים.

אחת בלעתי, יש מצב שזה היה ב'רחש.

הגעתי לתשע ואז הפסקתי כדי להתפעם:

1. האדמה הרטובה יחד עם העצים והשלף.

2. ריח פטריות הקרקע.

3. טיפות רצופות זולגות ממצחיית הקסדה.

4. ארמון בוץ בגלגלים, ובשילדה ובנעלים.


וקצת נילחצתי, בכל זאת סינגל ובוץ.

ואני וקואורדינציה.

וקצת פלוס ניתפס לי הגב.


אבל היי, היקום לא התרגש.

אז למה שאפספס הזדמנות ללכת שולל בעקבות הקשת?26 צפיות

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page