top of page

מה זה היה?

יציאת מצריים-> זה מה שזה היה.

שאול עשה "והגדתה" ובאדרתו של משה הרחיק אותי מסיר הבשר, מאזור הנוחות, אל מעבר למייצריי.

האם אצמח מזה?

אני, שמייצריי הם מבצריי?

ימים יגידו.

לעת עתה אני במצב שוקיסטי טראגי-קומי.

סופרת איברים, מודה על שלומי ועל כך שחזרתי בשלום אל מקומי.
26 צפיות

Comments


bottom of page