121241542011353
top of page
החברות במועדון מקנה אפשרות לכל רוכב/ת 
לרכב בכל קבוצה בארץ, 
ללא מיגבלת איזור גיאוגרפי, 
וללא הגבלת כמות רכיבות 
(כן, כן, כולל רכיבות בונוס באמצע השבוע!)
הכל כלול בעלות קבועה של 200 ש"ח לחודש, 
בהתחייבות לשישה חודשים. 
ניתן לחלק לתשלומים, ללא ריבית. 
הכי קל וידידותי!
עבור מצטרפות/ים חדשות/ים 
ישנה אפשרות לרכישת מנוי היכרות לחודש יחיד, 
בעלות 300 ש"ח - מוזמנות/ים להגיע ולהתאהב מייד
 
שימו לב: רכיבה ראשונה חינמית וללא התחייבות

מחירון

bottom of page